AOP - PostSharp vs Windsor

by DotNetNerd 27. February 2009 20:56

På mit seneste projekt har jeg kigget nærmere på at lave AOP ved hjælp af henholdsvis PostSharp og Castle Windsors IInterceptor. De to fremgangsmåder har hver sine fordele og ulemper, men begge har også nogle shortcomings.

Castle Windsors bud på AOP virker ved at man implementerer en IInterceptor, hvilket kræver at man skriver en Intercept metode der tager et IInvocation objekt som argument, hvorpå man kan kalde Proceed der hvor metoden skal indkapsles. Interceptoren registreres så for en klasse, hvilket bevirker at alle metoder på klassen indkapsles.
En typisk implementation ser sådan her ud:

public class LoggingInterceptor : IInterceptor
{
    public void Intercept(IInvocation invocation)
    {
        // Entry logic
        invocation.Proceed();
        // Exit logic
    }
}

Postsharp, som et et lille framework til at lave AOP i .NET, virker ved at man implementerer en attribut der extender en af frameworkets aspects - eksempelvis OnExceptionAspect, OnMethodInvocationAspect eller OnMethodBoundaryAspect. I og med det er en attribut man implementerer påføres denne blot de metoder man ønsker skal indkapsles.
To helt typiske eksempler kunne være:

public class LoggingAttribute : OnMethodBoundaryAspect   
{       
    public override void OnEntry(MethodExecutionEventArgs eventArgs) { //Entry logic }        
    public override void OnExit(MethodExecutionEventArgs eventArgs) { //Exit logic }   
}

public class LoggingAttribute : OnMethodInvocationAspect   
{
    public override void OnInvocation(MethodInvocationEventArgs eventArgs)       
    {           
        //Entry logic
        eventArgs.Delegate.DynamicInvoke(eventArgs.GetArguments());           
        //Exit logic
    }
}

PostSharp er dermed mere finkornet i forhold til at man kan vælge hvilke metoder der indkapsles, og ved at man implementerer et passende aspect - omvendt er det i scenarier hvor alle metoder skal påvirkes og det virker dejligt ligetil med IInterceptor når amn alligevel bruger castle windsor.

Et punkt hvor castle windsor udmærker sig er at argumenter kan tilgås via IInvocation objektet ud fra navn frem for at de udelukkende kan tilgås via index - som desværre det eneste PostSharp tilbyder. Det er efter min mening en rimelig stor mangel i PostSharp, da det betyder at man ikke kan gøre koden robust i forhold til scenarier hvor et parameters navn er mere pålidelige end index - noget der er typisk i f.eks MVC løsninger.

I et scenarie jeg sad med fornylig var det actions på en controller, der bliver kaldt via reflection af MVC frameworket, som jeg ønskede at indkapsle, således at jeg via AOP kunne styre authorization. Her viste sig nogle uhensigtsmæssighed i begge måder at lave AOP. Det var for det første mere besværligt at finde ud af hvilken action der var kaldt, på grund af begge frameworks egentlig indkapsler de metoder der kalder min action via reflection. Derudover var det svært at lave koden solid i forhold til ændringer i navngivning af controllers og actions - da mine regler for authorization nødvendigvis må bindes op  på hvilken controller/action de gælder for.

Løsningen blev at lave unittests der via reflection verificerer at de authorization regler der er sat op rent faktisk matcher en controller og action. For at sikre at man ikke glemmer at sætte regler op for en given action indførte jeg desuden "secure by default" ved at nægte adgang til actions der ikke er konfigureret authorization for.

 

Tags:

Authorization i MVC

by DotNetNerd 9. February 2009 15:46

Ud af boksen er MVC frameworket udstyret med en AuthorizeAttribute, således at man kan angive på sine actions at det kun er brugere i bestemte roller der har lov at tilgå den.

[Authorize(Roles="Employee")]

Det i sig selv virker smart nok, men hvor tit har du lavet en løsning hvor authentization ikke er mere komplekst end det?

På mit nuværende projekt løb jeg hurtigt på det problem at en bruger godt må tilgå en action, hvis det id metoden tager som parameter er id’et på hans egen bruger. Altså med andre ord, han/hun må godt se egne data.

Jeg ville stadig helst undgå at skulle skrive kode i starten af mine actions til at undersøge den slags, da det er en af de ting der er oplagt at lave ved hjælp af AOP. Da attributter kun kan tage statiske værdier, var det udelukket at løse det ved at lave min egen FilterAttribute. Efter at have været lidt i tænkeboks fandt jeg frem til at bruge Castle Windsors IInterceptor til at lave validering af actions.

public class AuthorizationInterceptor : IInterceptor
{
    public void Intercept(IInvocation invocation)
    {
        if (invocation.Arguments != null && invocation.Arguments.Length > 0 && invocation.Arguments[0] != null)
        {
            if (invocation.Arguments[0].GetType() == typeof(RequestContext))
            {
                var context = (RequestContext)invocation.Arguments[0];
                var values = context.RouteData.Values;
                var auth = new AuthorizationManager();

                if (!auth.Authorize((string)values["controller"] + "/" + (string) values["action"], (string) values["id"]))
                {
                    throw new UnauthorizedAccessException("You are not authorized for this action");
                }
            }
        }

        invocation.Proceed();
    }
}

Selve det at lave authorization kan nu implementeres i en separat AuthorizationManager klasse, der også kan bruges i forbindelse med f.eks at generere en menu med de punkter, en bruger har ret til at se.

Efter blandt andet at have ladet mig inspirere af authorization via en config-fil fandt jeg frem til at jeg gerne ville samle konfigurationen, men at jeg dog ville undgå en xml-fil, og istedet have mulighed for at lave mere advanceret authentization. Det førte til nedenstående løsning, som jeg er blevet rimeligt godt tilfreds med, da det giver mig en stor grad af fleksibilitet.

public bool Authorize(string controllerAction, string id)
{
    IPrincipal user = HttpContext.Current.User;
    Employee empl = _repo.GetByUserName(user.Identity.Name);
    var employeeId = 0;
    int.TryParse(id, out employeeId);
    var dic = new Dictionary<string, Predicate<Employee>>
                  {
                      {
                          "Employee/Edit", employee => user.IsInRole(Config.Admin) ||
                                                       (user.IsInRole(Config.Employee) &&
                                                       employee.Id == employeeId)
                          },
                  };

    Predicate<Employee> pred;
    return !dic.TryGetValue(controllerAction, out pred) || pred.Invoke(empl);
}

Tags:

TFSBuild og NUnit tests

by DotNetNerd 27. January 2009 17:30

Forleden sad jeg og bankede hovedet imod en mur i form af et build der skulle konfigureres til at afvikle NUnit tests. Jeg fandt en række forskellige eksempler, men det gav mig alligevel lidt bøvl. Løsningen viste sig imidlertid at være simpel nok, men det er det jo tit når det først virker.

  1. Hent og installer MSBuild Community tasks
  2. Konfigurer TFSBuild.proj, som findes igennem Team Explorer, under build definitions, hvor der skal tilføjes:

<Target Name="AfterCompile">
    <CreateItem Include="$(OutDir)..\**\*Test.dll">
      <Output TaskParameter="Include" ItemName="TestAssembly" />
    </CreateItem>
    <NUnit
      Assemblies="@(TestAssembly)"
      OutputXmlFile="$(OutDir)UnitTests.xml"
      ContinueOnError="false"
      ToolPath="C:\Program Files (x86)\NUnit 2.5\bin\net-2.0" />   
  </Target>

CreateItem bruges til at skabe en liste over assemblies der som konvention hedder noget med Test.dll til sidst, og denne liste fodres så til NUnit tasken, der desuden skal peges hen til hvor NUnit er installeret.

Efter at konfigurationen var på plads prøvede jeg Build Notification Tool som er en del af TFS powertools – det kan klart anbefales frem for blot at få tilsendt en stribe e-mails når builds er kørt.

Tags: ,

Technology overflow

by DotNetNerd 21. January 2009 19:24

Nye frameworks, tools og principper

Starten på det nye år, som samtig har været starten på nyt job for mig, har betydet at det var tid til at lære nogle frameworks at kende som jeg ikke tidligere har brugt professionelt. Det har været rigtigt spændende, men har også fået mit hoved til at eksplodere i forhold til tanken om at skulle blogge om det. Jeg vil derfor skrive lidt om hvad jeg har set på, fordi det nok er en del af de ting bloggen kommer til at omhandle fremadrettet.

Vi er en shop der gør alvor af at arbejde efter agile pricipper så jeg har haft tid til at kigge på ORM, Unit testing, mocking, Dependency Injection, Continuous Integration og Migrations. Dertil kommer Office Interop og ASP.NET MVC, som jeg endelig får mulighed for at bruge professionelt, hvor det ellers har været på todo-listen hjemme siden jeg fik leget med de helt tidlige bits. Og sidste men ikke mindst har jeg kigget op tools til synkronisering og deling af data.

Object relationel mappers

Mere præcist har jeg i forbindelse med ORM's kigget på NHibernate, Fluent NHibernate og LINQ to NHibernate, samtidig med at jeg har en bog på vej om LINQ to entities. Jeg håber LINQ to Entities udvikler sig til et reelt alternativ til NHibernate, som jeg lige knap synes det er idag. Hovedanklagen idag er at det ikke giver persistence ignorence, hvilket er et stort minus i forhold til at få et pænt løst koblet design. Det er dog et issue Microsoft er klar over, og noget de arbejder på til vNext. Et andet issue der arbejdes på som er væsentligt er iøvrigt model drevet design, hvor LINQ to Entities idag er meget datadriven.

Continuous Integration

Opsætning af et continuous integration miljø, som skal baseres på Team Foundation Server er en anden ting jeg er ved at se på. Umiddelbart virker det nemt at komme igang med, men udarbejdning af build scrips skal nok blive interessant at se på. En overvejelse er blandt andet om man skal holde sig til at bruge MS Build Server eller om NAnt viser sig at være den rigtige vej at gå?

Migrations

Migrator.NET har været rimeligt nemt at komme igang med, bortset fra at dokumentationen er rimeligt tynd, så selve konfigurationen skulle det lige pilles lidt ved for at få det til at spille.

Data synkronisering og deling af data

Idet jeg er begyndt at pendle er synkronisering af data imellem min desk- og laptop også blevet et super relevant emne, hvilket fik mig til at afprøve synctoy, live sync, mesh, skydrive samt servicen delicious. Mesh har jeg forelsket mig lidt i, selvom jeg må erkende at stabiliteten ikke er god nok endnu i beta versionen, samtidig med at de 5 GB plads man får idag er lidt tyndt når man på et skydrive får 25 GB.

Flickr og billedwidgets

by DotNetNerd 29. December 2008 11:29

En af mine gamle lidenskaber der indimellem popper frem er at lege med billeder, og nu jeg har haft ferie gav det sig udslag i at jeg ville prøve at lave en billedvæg til mit site, hvor billederne skulle trækkes fra flickr. Jeg havde egentlig forventet lidt bøvl, men selve det at trække billeder kræver ikke andet end følgende.

Flickr flickr = new Flickr("apiKey", "sharedSecret");
PhotoSearchOptions options = new PhotoSearchOptions();
options.Tags = "Christian";
options.Extras |= PhotoSearchExtras.DateTaken | PhotoSearchExtras.OriginalFormat;
options.UserId = flickr.PeopleFindByEmail("[email protected]").UserId;
options.TagMode = TagMode.AnyTag;
options.SortOrder = PhotoSearchSortOrder.DateTakenDesc;
options.PerPage = 6;
Photos photos = flickr.PhotosSearch(options);

Photos indeholder så en PhotoCollection som hver har urls til billederne i original, medium, lille og thumbnail størrelse.

Herfra manglede jeg så bare en eller anden smart måde at vise billederne på. Jeg faldt hurtigt over FancyBox, som er en JQuery plugin der også er rigtigt nem at bruge, og lader brugere trykke på en thumbnail og se hele billedet. Dagen efter poppede der tilfældigvis en blogpost ind omkring TinySlideShow, som lige som navnet antyder giver mulighed for at lave et slideshow. Det skulle naturligvis også prøves af, og da jeg i noget tid gerne have ville finde på noget nyt til hovedsiden på dotnetnerd.dk var det jo oplagt.

 

Sidste dag hos Hedal:Kruse:Brohus

by DotNetNerd 19. December 2008 14:20

Så er min sidste dag hos Hedal:Kruse:Brohus overstået efter lige knap to rigtigt gode år. Det har været en fornøjelse at arbejder der, men jeg har haft brug for at kaste mig ud i nogen nye udfordringer, som jeg nu er sikker på jeg vil få hos Vertica hvor jeg starter fra begyndelsen af det nye år.

Nu vil jeg nyde min ferie, om end det også skal nørdes lidt hjemme i løbet af de 14 dage. God jul og godt nytår til jer derude.

Tags:

Årets blogger hos MSDN

by DotNetNerd 15. December 2008 07:19

Som afslutning på året vil Microsoft kåre årete blogger herhjemme, hvilket man kan læse mere om i den seneste udgave af MSDN flash newsletter.

Stem venligst på den blog du synes har været mest interessant på [email protected], med navnet på bloggeren, og den blog som du synes fortjener titlen.

Jeg vil naturligvis være glad for at modtage din stemme, da det kunne være en sjov titel af få. Det er desuden altid rart hvis folk sætter pris på det man skriver om - det er trodsalt det at det hele handler om ;-) 

Tags:

IronRuby - godt begyndt

by DotNetNerd 13. December 2008 19:49

Nu synes jeg igen det er ved at være på tide at rode lidt med et nyt sprog, så jeg har kastet mig over (Iron)Ruby, som opfylder samme krav som F# gjorde da jeg gik i krig med det. Det er nemlig et sprog der giver nye udfordringer idet jeg ikke får har arbejdet så meget med dynamiske sprog, og samtidig er det anvendeligt på .NET platformen.

Udover at IronRuby er anvendeligt på .NET platform er det samtidig Ruby varianter der er skrevet til andre platforme, så der er helt sikkert gode perspektiver i at lære sproget. En mulighed for fremtiden er også at se på Ruby on Rails, som de fleste nok har hørt omtalt som et virkelig interessant framework til udvikling af RAD MVC webapplikationer.

Hvis man skal i gang er der tre sider jeg vil anbefale som er:

http://ironruby.net/ - den officielle side der fungerer som en wiki.

http://www.ruby-lang.org/en/ - en god side om Ruby med adgang til en RIPL der kører i browseren så man kan lege lidt.

http://www.fincher.org/tips/Languages/Ruby/ - en rigtig god intro side der gør at min blogserie om emnet nok bliver en del kortere end den om F#, da man allerede kan finde meget her J

Derudover skal man for at komme i gang rubyforge.org. Herfra kan man hente og installere Ruby fra http://rubyforge.org/projects/rubyinstaller/ og nyeste version af IronRuby kan hentes fra deres svn repository svn://rubyforge.org/var/svn/ironruby. For at komme i gang kan man blot compile solutionen og køre console applikationen, så har man mulighed for at lege med lidt kode.

Tags:

Nye funktionelle tiltag i C# 4.0

by DotNetNerd 16. November 2008 09:23

Udover at inkludere features fra dynamiske sprog som er et af hovedområderne Microsoft arbejder med til C# 4.0 kommer der også nogle flere features inspireret af F# og funktionel programmering. Tupler og en Zip funktion til Enumerable klassen kan man læse om på codebetter idag.

Især tupler har jeg savnet indimellem, så jeg er spændt på at se hvordan de lykkedes med at integrere dem i C# med hensyn til dekomposition, da det er det sprængende punkt for hvor anvendelige de bliver. Zip funktionen ser også ud til at blive en ok tilføjelse, men de fleste opgaver den løser kan man trodsalt løst rimeligt simpelt i forvejen, og om ikke andet ville det være simpelt nok at skrive den selv som extention method. 

Alt i alt er det imidlertid rart at læse at de samarbejder med F# teamet for at gøre sprogene mere kompatible, og derved gøre det lettere at skrive moduler i de to sprog der kan bruges sammen. Idag er det en rimelig stor hemsko at man skal gøre en indsats for at ens API fra et F# modul kun anvender typer der er tilgængelige i andre sprog hvis modulerne skal bruges sammen.

Tags: ,

Demo søndag - C# futures og "Jasper"

by DotNetNerd 9. November 2008 15:22

Lidt af min søndag er gået med at kigge på videoer af hvad Microsoft arbejder på til .NET platformen, og i den forbindelse er jeg fladet over et par fede demoer som jeg lige vil gøre opmærksom på. 

Først og fremmest vil jeg anbetale at se Anders Hejlsbergs snak ved PDC om C# 4.0 hvor han faktisk også til sidst runder nogen af de ting de arbejder på til version 5.0. Helt kort kan jeg fortælle at 4.0 hovedsageligt handler om dynamic execution, og 5.0 handler om dynamic compilation. Det er virkelig interessant at se, og det giver nogle gode ideer til hvad de nye features kan bruges til igennem de demoer han viser frem.

Udover C# snakken fandt jeg en channel9 video om project Jasper som er en overbygning til entity frameworket der gør det muligt at lave iterativ RAD udvikling baseret på et dynamisk opbygget EDM schema. Det i sig selv virker rigtigt interessant, især når man tænker i hvad man kan lave i samspil med dynamiske sprog.

Jasper indeholder desuden kontroller til at lave simple CRUD websider til at manipulere data, sådan at man slipper for at skrive den sædvanlige databinding logik. Jeg er selv lidt skeptisk omkring den fremgangsmåde, da en del af logikken baseres på navngivningskonventioner hvilket gør at det virker lidt skrøbeligt. Det er imidlertid stadig interessant at se, og om ikke andet kan det være enormt nyttigt til at udvikle prototyper.

UPDATE: så kom der også lige et hotfix til VS som gør at man kan arbejde med debug/release versioner af javascript libs som eksempelvis JQuery :-)

Tags:

Who am I?

My name is Christian Holm Diget, and I work as an independent consultant, in Denmark, where I write code, give advice on architecture and help with training. On the side I get to do a bit of speaking and help with miscellaneous community events.

Some of my primary focus areas are code quality, programming languages and using new technologies to provide value.

Microsoft Certified Professional Developer

Microsoft Most Valuable Professional

Month List

bedava tv izle