TFSBuild og NUnit tests

by DotNetNerd 27. January 2009 17:30

Forleden sad jeg og bankede hovedet imod en mur i form af et build der skulle konfigureres til at afvikle NUnit tests. Jeg fandt en række forskellige eksempler, men det gav mig alligevel lidt bøvl. Løsningen viste sig imidlertid at være simpel nok, men det er det jo tit når det først virker.

  1. Hent og installer MSBuild Community tasks
  2. Konfigurer TFSBuild.proj, som findes igennem Team Explorer, under build definitions, hvor der skal tilføjes:

<Target Name="AfterCompile">
    <CreateItem Include="$(OutDir)..\**\*Test.dll">
      <Output TaskParameter="Include" ItemName="TestAssembly" />
    </CreateItem>
    <NUnit
      Assemblies="@(TestAssembly)"
      OutputXmlFile="$(OutDir)UnitTests.xml"
      ContinueOnError="false"
      ToolPath="C:\Program Files (x86)\NUnit 2.5\bin\net-2.0" />   
  </Target>

CreateItem bruges til at skabe en liste over assemblies der som konvention hedder noget med Test.dll til sidst, og denne liste fodres så til NUnit tasken, der desuden skal peges hen til hvor NUnit er installeret.

Efter at konfigurationen var på plads prøvede jeg Build Notification Tool som er en del af TFS powertools – det kan klart anbefales frem for blot at få tilsendt en stribe e-mails når builds er kørt.

Tags: ,

Who am I?

My name is Christian Holm Diget, and I work as an independent consultant, in Denmark, where I write code, give advice on architecture and help with training. On the side I get to do a bit of speaking and help with miscellaneous community events.

Some of my primary focus areas are code quality, programming languages and using new technologies to provide value.

Microsoft Certified Professional Developer

Microsoft Most Valuable Professional

Month List

bedava tv izle