DataBinding - performance, læsevenlighed og fleksibilitet

by DotNetNerd 2. November 2007 15:41

Jeg har ved flere lejligheder hørt forskellige udviklere snakke for og imod forskellige måder at lave databinding på - så nu besluttede jeg mig for at lave en test for at se hvad forskellen reelt er.

Udgangspunktet er en Person klasse med 1 property (Name), som der skabes en liste af der bindes til et gridview.
Jeg har lavet 3 scenarier, der henholdsvis binder ved hjælp af binding expressions med og uden brug af Eval, og ved at håndtere RowDataBound eventet på et gridview.

Lige for at gøre klart hvordan man databinder via binding expressions med og uden eval er her de to tags der er tale om:

Binding med eval:

<%# Eval("Name") %>

Binding uden eval:

<%# ((Person)Container.DataItem).Name %>

Efter at have kørt disse 3 binding scenarier en række gange fremgår det tydeligt at Eval performancemæssigt er noget tungere, og tager ca. dobbelt så lang tid som de to andre scenarier der performer rimeligt ens. Dette skyldes naturligvis at Eval benytter reflection. Det skal dog siges at vi snakker henholdsvis 1 og 2 millisekunder ved den her mængde data så vi snakker detaljer med mindre der er virkelig meget data.

Konklusion:

Håndtering af RowDataBound og brug af binding expressions uden eval er klart at foretrække ud fra et rent performancemæssigt synspunkt.

Personligt synes jeg at det er uskønt at skulle skrive en RowDataBound eventhandler i helt simple tilfælde, da det er knap så læsevenligt som at bruge et binding expression og da det kræver mere kode.

Derfra kan man så vælge ud fra om det vigtigste kriterie er performance eller fleksibilitet. Eval har en fordel i og med at aspx'en i højere grad fungerer som template det er fri for at vide hvilken type der bindes til den. I nogen tilfælde kan denne fleksibilitet veje tungere end performancemæssige hensyn - da det ved relativt små datamængder stadig vil være svært at mærke forskel. Skal man derimod lave en simpel binding af store mængder data virker expression binding ved at tilgå Container.DataItem som det rigtige valg.

 

Tags: ,

Who am I?

My name is Christian Holm Diget, and I work as an independent consultant, in Denmark, where I write code, give advice on architecture and help with training. On the side I get to do a bit of speaking and help with miscellaneous community events.

Some of my primary focus areas are code quality, programming languages and using new technologies to provide value.

Microsoft Certified Professional Developer

Microsoft Most Valuable Professional

Month List

bedava tv izle