Silverlight – One ring to bring them all and in the darkness bind them

by DotNetNerd 12. January 2011 16:01

Lately I have had the chance to work with Silverlight, which suits me just fine since I am looking to get my hands on a HTC Mozart, and start building some apps. I was already in the process of reading Silverlight 4 in Action, so it all seems to come together at the moment.

Diving in I have been looking at bindings, which in turn made me look at the MVVM pattern and in the end Caliburn Micro. Anyway, I am getting ahead of myself, because what I want to write about today is how bindings work in Silverlight.

One ring to rule them all

More...

Tags:

Windows Phone 7 – Silverlight and XNA codecamp

by DotNetNerd 10. October 2010 17:27

I have spent this weekend at a codecamp around the Windows Phone 7 developer tools which was hosted by Trifork here in Århus. We looked at developing apps with Silverlight saturday and at XNA today sunday. It has been a lot of fun, and gave a lot of insights into what we can do with the tools.

Good news on deployment

Since I blogged about my initial thoughts on Windows Phone 7 I have heard a couple of good news around app deployment. First of all I was a little skeptical about the 99 dollar fee, when it is not possible to charge anything for the apps. The good news here is that the 99 dollar fee is refunded when you have deployed two apps to the market. So as someone put it at the codecamp “two fart-apps and you have your money back”. Besides that I heard that you can deploy up to 10 apps directly to the phone when you have the licence – so thats all good.

More...

Silverlight and IronRuby – a match made in heaven

by DotNetNerd 25. April 2010 10:31

A couple of months ago I was starting to read about IronRuby, and while thinking about what my first little pet project should be I saw a tweet from a guy who was enjoying the combination with Silverlight. I gave the idea some thought and liked the idea of using a dynamic language to make a rich internet application. So after reading IronRuby UnleashedI started out doing a version 2 of my dotnetnerd.dk site – which is just a little toy selfpromotion site.

Getting started was pretty straight forward because with IronRuby there is a small webserver called Chiron, which can make a project template. All you have to do is open a cmd, and go to the library where IronRuby is installed and type script\sl.bat ruby <projectpath>

Armed with my starter template I began playing around and got my layout in place. I also tried using some 3rd party components by referencing some dll’s and all that basic stuff. Most of it went smoothly, but I did run into an assembly (Flickr.net) that threw an exception when used with Silverlight/IronRuby. Using it from a console project in IronRuby worked fine, so I quickly decided to just go directly against the flickr api using the .NET WebClient class. Running the site from chiron was as easy as calling script\chr.bat /d:<projectpath> /b:index.html

When I had the first couple of pages ready and had written a picturegallery showing the last 5 pictures I have uploaded to flickr I wanted to get the site deployed, so I would no longer depend on chiron. From my book and by looking at blogs it seemed to be smooth sailing, because chiron has a function that makes a .xap file which is all you need. To my surprise when I referenced the .xap file from the html file in my my project it looked like it loaded, but then just stopped at 100% without showing my actual site. I felt pretty stuck, because I had no exception or anything to go on, and my site ran fine when I was using chiron.

I then wrote an email to “Iron” Shay Friendman, who wrote the book that I was using as my inspiration. I thought it was worth a shot, and that I could not be the only one with that problem. Later that day he wrote back, and (as the nice guy he is) told me that he did not know the solution off the top of his head but he would look at it as soon as he had a couple of available hours. A few days later he had found a solution, and it turnes out a few things need to be done differently when running it outside of chiron. So this is basically what I want to share with this post :)

What you need to do is:

1) If your .rb files contain references like “app.xaml” it should be changed to app\app.xaml – in other words the references should be from the root of the solution and not from the app folder where the file is located.

2) Make the .xap file using the command script\chr /d:<projectpath> /z:<projectpath>\app.xap

3) In the index.html file where the .xap file is referenced find the like starting with <param name="initParams".
Change its value attribute to "start=app\app.rb,reportErrors=errorLocation".

And easy as 1-2-3, your site should work when running the index.html file.

Shortly put it really has been a fun project, and I really like the IronRuby and Silverlight combination, so it is definately not my last project where I will combine the two.

ironrubylogo

MIX Essentials

by DotNetNerd 22. May 2008 20:49

Arrangementet 

Onsdag inden jeg fik set Manchester United blive kronet som europas konger, var jeg til MIX Essentials i Cinemaxx i København. Vi tog afsted 4 mand høj, eller to mandlige udviklere og to kvindlige grafikere for at være helt præcis, for at lære lidt mere om Silverlight, og søge inspiration til hvordan vi kan benytte det i vores virksomhed. Uden at jeg gik derfra med hænderne over hovedet, synes jeg det var et udemærket arrangement. Niveauet var måske lidt lavere end forventet og der var knap så mange rigtige eksempler som vi kunne have ønsket os, men vi fik da set nogle bud på hvad Silverlight kan bruges til. Mere vigtigt for mig ihvertfald var at vi fik nogle links og navnene på nogle tools sådan at jeg har noget mere at gå videre med.

Links til inspiration

En af de ting jeg ikke selv havde hørt så meget til var deepzoom og dertil værktøjet deepzoom composer, der er i beta og kan hentes direkte hos Microsoft. Deepzoom giver som navnet antydet mulighed for at man kan lave virkelig store billeder i virkelig høj kvalitet, som downloades delvist til klienten sådan at der kun sendes de detaljer der er nødvendige i forhold til det gældende zoom niveau. Et fedt eksempel på dette og hvad det kan bruges til kan ses på hardrockcafe.com under memorabelia.

Af tools der blev fremvist synes jeg især KAXAML ser lækkert ud. Det er et lille letvægts værktøj til at arbejde med XAML i et splitview. Helt sikkert et tool jeg selv skal lege lidt med fremover :) Et andet tool der så spændende ud er Silverlight Spy der er til at udforske hvordan Silverlight applikationer er skrevet. Og som med alle andre teknologier er der naturligvis også en WPF Profiler, som nok skal vise sig uundværlig på et tidspunkt, som den slags tools ofte viser sig at gøre.

Sidst i den mere futuristiske afdeling så og hørte vi lidt mere til surface som mange umiddelbart forbinder med "a big ass table". Naturligvis er perspektivet i teknologien meget mere og andet end den prototype som det her bord er - men som så tit før ser den almindelige forbruger ikke længere end på det der er lige foran dem. Jeg tror imidlertid nok teknologien skal vinde frem, og håber da også selv en dag at komme til at lave en surface baseret løsning.

Tags: ,

Silverlight del 3 - ready, set, draw

by DotNetNerd 2. December 2007 16:56

I sidste blogindlæg om silverlight nåede jeg lige kort at berøre Path elementet, som har en Path.Data collection bestående af Geometry elementer som tegnes.

Der findes 4 basale typer geometry elementer som er:

 • RectangleGeometry
 • EllipseGeometry
 • LineGeometry
 • PathGeometry

De 3 første fungerer på samme måde som de tilsvarende elemeter jeg gennemgik i sidste blogindlæg, og RectangleGeometry blev ligeledes berørt i eksemplet på at bruge Path.

PathGeometry

PathGeometry er et meget komplekst element der kan bestå af en række segmenter, som findes i 7 forskellige typer:

 • LineSegment
 • PolyLineSegment
 • ArcSegment
 • BezierSegment
 • PolyBezierSegment
 • QuadraticBezierSegment
 • PolyQuadraticBezierSegment

Disse elementer kan tilføjes til et PathFigure element - som der så igen kan være flere af i et PathGeometry element.
PathFigure har en StartPoint property som beskriver hvor der tegnes fra og derefter tegnes de tilføjede segmenter efter hinanden. Som altid siger et eksempel mere end 1000 ord. 


<Canvas Name="Canvas1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Width="640" Height="480">
 <Path Name="Car" Stroke="Green" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100" StrokeThickness="1">
  <Path.Data>
   <PathGeometry>
    <PathFigure StartPoint="50,50">
     <LineSegment Point="100,100" />
     <ArcSegment Point="150,150" Size="20,20" />
     <BezierSegment Point1="250,300" Point2="200,50" Point3="0,0" />
     <ArcSegment Point="50,50" Size="20,20" />
    </PathFigure>
   </PathGeometry>
  </Path.Data>
 </Path>
</Canvas>

Som det fremgår kan man tegne virkeligt komplekse ting med meget enkle midler. 

Geometri elementer som strenge

En smart feature er at Geometries kan beskrives som strenge, hvilket tillader en væsentligt mere kompakt syntaks. Læsevenligheden kan man tilgengæld godt stille spørgsmålstegn ved, men det kan være det bliver lettere når man bliver lidt mere rutineret.

Jeg vil undgå at gennemgå alle kommandoer, da der alligevel allerede findes omfattende sites hvor man kan slå den slags ting op, men vil da give et eksempel på nogen af de mest brugte ved at tegne den ovenstående figur igen ved hjælp af en kommandostreng.

M angiver StartPoint og er derved altid angivet. Ved at slutte med Z kan man iøvrigt sørge for at figuren lukkes - dette svarer til at sætte propertien IsClosed="True" på PathFigure.
L angiver at der skal tegnes en linie hen til et punkt.
A angiver at der skal tegnes en arc ud fra formlen "A radiusX radiusY grader IsLargeArc Clockwise x,y".
C angiver at der skal tegnes et beziersegment ud fra formlen "C punkt1X,punkt1Y punkt2X,punkt2Y x,y".

Alle kommandoer kan desuden skrives som lowercase hvilket bevirker at de fortolkes relativt til nuværende punkt frem for som absolute koordinater.

For at tegne den figur vi havde tidligere kan vi derfor gøre følgende.

<Path Name="Car" Stroke="Green" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100"
 Data="M 50,50 L 100,100 A 20,20 0 0 0 150,150 C 250,300 200,50 0,0 A 20,20 0 0 0 50,50" StrokeThickness="1" />

Dette virker nok knap så intuitivt at læse, men da man nok oftest vil arbejde med et værktøj som expression blend er det smart at have en kompakt syntaks, da man derved også begrænser hvor meget ens XAML skal fylde.

Clipping ved hjælp af Geometries

Geometries kan ikke kun bruges til at tegne elementer, men også til at beskære andre elementer.  Dette gøres ved at sætte et hvilket som helst elements Clip element til et Geometry element. For eksempel kan en Ellipse beskæres af en anden ellipse således.

<Ellipse Width="250" Height="150" Fill="Orange" Stroke="Black" StrokeThickness="3">
  <Ellipse.Clip>
   <EllipseGeometry RadiusX="150" RadiusY="200" />
  </Ellipse.Clip>
 </Ellipse>

Dette giver især spændende muligheder hvis man f.eks arbejder med billeder eller video, hvor det også er muligt at benytte denne teknik. Derved kan man lade en film afspille i hvilken som helst form man kan tænke sig, eller man kan lade alle billeder på ens side blive beskåret ens så der er endnu en måde at lave et custom design på.

Tags:

Silverlight del 2 - back to the drawingboard.

by DotNetNerd 24. November 2007 10:25

Basal viden om grafiske elementer i Silverlight 

I Silverlight del 1 snuste jeg en lille smugle til det at lave en brugerflade i XAML, og kom igennem det mest basale med at man skal have et canvas som rod element og jeg viste hvordan man kan indsætte en TextBlock. Nu vil jeg så gå videre og se på en række andre elementer man kan bruge til at tegne brugergrænseflader med.

Faktisk kan man bruge TextBlocken fra sidst som udgangspunkt, da den viser nogle af de grundlæggende properties som findes på alle grafiske elementer: Name, Canvas.Left og Canvas.Top. Disse properties vil man sandsynligvis sætte på et hvert element sådan at det har et navn man kan bruge til at finde elementet programmatisk, og sådan at man kan styre hvor elementer placeres. Hvis man skal finde et element ud fra dets navn er der en funktion som kan kaldes fra alle grafiske elementer der hedder FindName("kontrolnavn") f.eks. kan man finde en kontrol med navnet mySquare således.

var myControl = rootElement.FindName("mySquare");

Basale former 

Der findes 3 helt basale former man kan tegne i silverlight som er:

 • Rectangle
 • Ellipse
 • Polygon

Rectangle 

Rectangle er en af de mest brugte former, da den giver en meget enkel måde at tegne rektangler på. Det er faktisk så enkelt at jeg vil lade et eksempel tale for sig selv.

<Rectangle Width="200" Height="100" Fill="Green" Stroke="Black" StrokeThickness="5" />

Hvad der gør ekementet endnu smartere er at det har to Properties der hedder RadiusX og RadiusY, som kan bruges til at lave runde hjørner. RadiusX kan antage en værdi fra 0 og op til halvdelen af elementets Width - og tilsvarende kan RadiusY være op til halvdelen af Height.

Ellipse

Selvom man faktisk med hjælp af RadiusX og RadiusY som beskrevet kan lave et Rectangle til en ellipse findes der også et element beregnet til formålet hvis man ønsker at regne ellipser.

<Ellipse Width="200" Height="100" Fill="Green" Stroke="Black" StrokeThickness="5" />

Her beskriver Width og Height det areal som ellipsen vil fylde ud, hvilket gør det enormt nemt at arbejde med. Man kan ved at sætte propertien Stretch til enten "None", "Uniform" eller "UniformToFill" ændre på måden ellipsen skaleres på. None gør at ellipsen ikke fylder noget, og det vil derfor kun være Stroke (altså elementets kant) man kan se. Uniform og UniformToFill sørger for at elementet altid er lige så højt som det er bredt. Forskellen består i at Uniform vælger den mindste værdi sådan at ellipsen kan være inden for arealet man definerer hvor UniformToFill vælger den største så kan fylder arealet ud og den overskydende del af ellipsen skæres væk.

Polygon

Den sidste basale form er polygon eller "mangekant som det hedder på dansk". For at definere en sådan form angiver man en række points som er koordinatsæt (x,y) der beskriver skæringspunkterne.

<Polygon Fill="Green" Stroke="Black" StrokeThickness="5" Points="10,10 100,100 200,5" />

Idet en polygon kan være meget kompleks og have flere krydsende punkter kan det være svært at afgøre hvilke områder der er indenfor og ydenfor formen, og der med hvilke der skal fyldes af Fill farven. Til at styre dette har polygoner en property FillRule som kan sættes til "EvenOdd" eller "NonZero". EvenOdd er default og fylder kun regioner hvis man vil krydse et ulige antal segmenter for at gå fra området til et område uden for polygonen. NonZero er en mere kompleks algoritme som oftest vil betyde at alle arealer indenfor polygonen fyldes.

Linier

En anden mulighed for at lave grafiske elementer er at tegne linier. Også her findes der 3 elementer som vi kan benytte os af.

 • Line
 • Polyline
 • Path

Line

Line elementet bruges til at tegne en helt enkel streg fra punkt 1 til punkt 2. 

<Line X1="10" Y1="10" X2="100" Y2="100" Stroke="Black" StrokeThickness="5" />

Polyline

Polyline er som du måske har gættet til at tegne flere linier efter hinanden. Dette gøres ligesom for polygoner ved at definere et antal Points.

<Polyline Points="10,10 100,100 200,5" Stroke="Black" StrokeThickness="5" />

Hvis man sætter Fill propertien på en polyline der ikke udgør en lukket figur vil arealet det bliver fyldt svare til hvis man trækker en linie fra det første til det sidste punkt.

Path

Path er en mere kompleks struktur der kan udtrykke hvilken som helst form. Dette gøres ved at sætte dennes Data element der kan sættes til et vilkårligt geometry element. Da geometry elementer er et helt emne i sig selv vil jeg nøjes med at vise et eksempel der viser hvordan man laver et rektangel.

<Path Fill="Blue">
 <Path.Data>
  <RectangleGeometry Rect="0,0 80,80" />
 </Path.Data>
</Path>

Ligesom diskuteret tidligere har RectangleGeometry også RadiusX og RadiusY properties til at lave afrundede hjørner.

Tags:

Silverlight del 1 - helloWorld.

by DotNetNerd 11. November 2007 11:06

Igang med Silverlight

Jeg har besluttet mig for at lege lidt med nogle nye teknologier, og har anskaffet mig nogle bøger omkring Silverlight og F#. Jeg vil derfor det næste stykke tid blogge lidt omkring de ting jeg roder med, på en guide baseret måde som forhåbentlig kan bruges til at komme igang hvis du selv synes et af emnerne lyder interessant.

Her den seneste halve uge har jeg været igang med bogen "Silverlight 1.0 Unleashed", og er begyndt at lege lidt med at kode Silverlight. Jeg vil absolut godt anbefale bogen hvis man vil igang med Silverlight, da den kommer godt omkring teknologien og indeholder både gode eksempler og illustrationer samtidig med at der bliver meldt klart ud omkring bugs og mangler der måtte være rundt omkring.

Hvad angår Silverlight 1.0 er det tydeligt hvilke muligheder det giver fremover, men det er også klart at der mangler en hel del ting som betyder at det først bliver rigtigt anvendeligt når version 1.1 kommer ud. Men hvis man vil igang med at lære teknologien er 1.0 imidlertid et rigtigt godt udgangspunkt, da det indeholder rigeligt til at man kan lære at skrive XAML, håndtere input events og arbejde med animation og video.

Jeg vil derfor blogge lidt omkring nogle af de basale ting man skal vide for at komme igang, og så vil tiden vise hvor mange afsnit jeg skriver og hvor meget af teknologien jeg dækker.

Visning af en Silverlight kontrol

For at få vist en Silverlight kontrol på en webside bruges object eller embed tags alt afhængig af hvilken browser der anvendes. Heldigvis har Microsoft lavet en javascript fil til at håndtere instantieringen af kontrollen, sådan at vi som udviklere slipper for at spekulere over om der skal anvendes det ene eller det ander tag.

Et typisk eksempel kan se ud som vist herunder. I det her tilfælde vises XAML filen HelloWorld.xaml og denne indsættes i container tagget der er navngivet MyContainer.

function createSilverlight()
{   
 Silverlight.createObjectEx(
  {
          source:"xaml/HelloWorld.xaml",
          parentElement: MyContainer,
          id:'SilverlightControl',
          properties:
    {
          width:"350", height:"350", background:"#FFFFFFFF",
   inplaceInstallPrompt: true, version:"1.0"
    },
          events: {onLoad: myOnLoadFunction },
          context: null
 });
}

Som det fremfår kan man angive en række attributter der beskriver en masse ting så som størrelse, farve, version og flere andre ting som jeg dog ikke vil gå i dybden med her. Jeg vil dog nævne attributten inplaceInstallPrompt, som bevirker at man kan installere Silverlight direkte fra siden hvis man ikke allerede har det installeret. Er denne ikke angivet vil man istedet bliver ført videre til en installations side som man kender det fra Flash. Der findes også en anden javascript funktion der hedder blot createObject, men jeg foretrækker createObjectEx, da den er baseret på JSON syntaks, som jeg følger giver er bedre overblik. Som man kan se kan man associere en function med eventet onload - der findes ligeledes et onError event til at lave exceptuion handling. Context værdien giver mulighed for at passe initialiseringsdata til applikationen.

Der er en konvention der foreskriver at denne javascript funktion ligges i en fil der navngives createSilverlight.js.

Med det som udgangspunkt kunne ens html se ud som følger.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
    <title>Silverlight HelloWorld</title>
    <script type="text/javascript" src="js/Silverlight.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/createSilverlight.js"></script>
</head>
<body style="position:absolute;left:100px;top:50px;">
    <div id="MyContainer">
    <script type="text/javascript">
        createSilverlight();
    </script>
    </div>
</body>
</html>

HelloWorld

Traditionen tro vil jeg, som du måske allerede har gættet, starte med at lave et helloworld eksempel. Det er lidt en fortærsket cliche men det giver nu engang et godt udgangspunkt for at komme igang.

<Canvas Name="Canvas1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Width="640" Height="480">

<TextBlock
      Name="myTextBlock"
      Canvas.Left="100" Canvas.Top="25"
      FontFamily="Verdana"
      Foreground="Red"
      FontSize="24"
      Text="Hello world!" />
</Canvas>

Først kan man se der oprettes et canvas, som skal bruges som container for andre kontroller. Dette er ikke strengt nødvendigt, men da det er et XML format må der kun være ét rodelement. Det vil sige at hvis applikationen skulle udvides vil det være nødvendigt at have et canvas eller andet som den yderste container. Rodelementet SKAL definere et namespace som beskriver det XAML format der anvendes. Er er angivet både det format der er beregnet til Windows Presentation Foundation og det til Silverlight applikationer.

Næste og eneste andet element er en TextBlock som bruges til at vise tekst. Det første man nok studser over er måden Left og Top er angivet på. Syntaksen Canvas.Left skyldes det er det man kalder en attached property som kan angives på alle elementer, og ikke kun det som definerer attributten. FontFamily fungerer som man kender det fra css ved at man kan angive en komma separeret liste af fonte - men som udgangspunkt kan man dog kun anvende 9 forskellige fonte som er defineret som værende platform uafhængige. Der findes nogle forskellige teknikker hvis man vil anvende andre fonte, men det er et emne der må vente til en anden gang.

Foreground minder også om noget man kender, men hvad man ikke umiddelbart kan se er at der er associeret en TypeConverter med propertien. TypeConverters bruges hvis værdien er kompleks, for at give en kort og koncis syntaks. I det her tilfælde et det et komplekst objekt, da typeconverteren faktisk dækker over at der underlæggende laves et brush objekt, som kan meget andet end blot definere en enkelt farve idet man kan lave gradienter eller brushes baseret på billeder og videoklip!

For lige at berøre eventhåndtering kort har jeg som du så tidligere i createObjectEx defineret at der skal kaldes en onLoad funktion ved navn myOnLoadFunction. Normalt vil man bruge funktionen til at initialisere sin kontrol, men for lige at holde os til helloworld scenariet kan du skrive en funktion som den her.

function myOnLoadFunction()
{
    alert("Hello world!");
}

Konklusion

Silverlight kontroller embeddes på en webside på samme måde som en Flash applikation. Til at beskrive brugergrænseflader bruges markup sproget XAML, som giver en fantastisk fleksibilitet der langt overstiger hvad man kan med en traditionel html baseret aspx side. Vi har rundet nogle af de helt grundlæggende ting, så som hvordan man embedder en kontrol på en webside, og hvordan en helt basal XAML fil ser ud. Dette burde give et godt udgangspunkt for selv at lege lidt og google sig frem til eksempler på hvordan man bruger andre tags til at tegne ellipser, rektangler, billeder og hvad man ellers kan finde på.

Tags: ,

Silverlight - fremtiden inden for rige webklienter

by DotNetNerd 21. May 2007 18:56

Silverlight - tidligere Windows Presentation Foundation Everywhere.

Silverlight er det nye navn for det det tidligere var kendt som WPF/E - eller Windows Presentation Foundation Everywhere. Silverlight er videreudviklingen af Windows Presentation Foundation som Microsoft introducerede som del af .NET 3.0 - sammen med Windows Communication Foundation og Windows Workflow Foundation.

Silverlight er fornylig udgivet som Beta 1, og planen er at der er endelig release her til sommeren 2007. Det helt spændende er at Silverlight giver mulighed for at man kan udvikle rige brugerflader der kan køre hvor som helst, og som kan programmeres i mange forskellige sprog - herunder C# og VB som er de relevante sprog for mit vedkomne.

Derudover forbedres mulighederne for samarbejde imellem designere og udviklere markant via nye værktøjer der arbejder med XAML. Dette er noget jeg personligt har savnet igennem længere tid, da det kan føles akavet at få et design og sidde og skifte html-elementer ud med kontroller, og i sidste ende vrage nogle af de ting, da det kan være uhensigtsmæssigt at implementere.

En sidste stor pointe er at Silverlight tilbyder komponenter til lettere at vise og arbejde med video i et helt nyt omfang. For eksempel vil det være muligt at sætte bookmarks ind i video, som man så kan programmere op imod sådan at der sker noget når et bestemt punkt spilles - dette kunne være at lade brugeren deltage aktivt eller måske bare vise en reklame ved siden af. Det vil også være muligt via Expression Studio at arbejde med hvordan video vises - så videoen kan fades ind eller klippes ud som puslespil hvis man skulle have lyst til at lave den slags lir.

Med hensyn til visning af medier tilbyder Microsoft samtidig det de kalder Silverlight streaming service, hvor man kan uploade sine videoer og derefter bruge dem på sit site - der er dog en 4 GB max grænse til at starte med.

Der findes allerede en række demoer af hvad man kan lave der spænder fra online realtime videoredigering, over bestilling af flybilletter med visning af ruten, til roterende 3D-terninger som alternativ til den gode gamle dropdownboks.

.NET crossbrowser og crossplatform.

At Silverlight kan køre "hvor som helst", lægger naturligvis op til en lidt mere præcis forklaring. Det der ligger i det er at Microsoft har shippet en .NET runtime der kan køre på tværs af platform og browser, hvilket jeg indtil videre har set demonstreret på Windows og Mac med både Internet Explorer og Firefox. Det eneste det kræver er et plugin, som kan installeres på under 20 sekunder! Med andre ord er det ikke nogen egentlig hindring at skulle smide dette plugin ind som det har været tilfældet med andre plugins igennem tiden.

Det kan som en sidekommentar også nævnes at debugging også er crossplatform, så du kan sidde og debugge noget der kører i Firefox på en Mac. Om du arbejder med ASP.NET, PHP eller hvad du nu kunne finde på er heller ikke afgørende, da Silverlight kan køre sammen med hvad som helst.

Hvad er så fordelene ved at køre .NET direkte i browseren?

Der er naturligvis mange fordele ved at kunne arbejde i et fuldgyldigt programmeringssprog, men jeg vil vælge at ligge mig op af dem som Scott Guthrie fremhævede ved MIX 2007 som er.

Multi-language support: inklusiv C#, VB, Ruby, Python og andre .NET sprog (mere end 37 sprog i alt).

Høj performance runtime: eller rettere fantastisk performance, der virkelig sparker røv på alternativer som f.eks javascript hvor benchmarks har vist at det er 300-700 gange så hurtig.

Rige kontroller med grafik, medier og interaktivitet: kontroller kan se ud og reagere lige som man ønsker, idet man ikke længere er bundet til at bruge html elementer, bitmap billeder og embedded video.

Html DOM integration: der er inkluderet et html bibliotek der giver mulighed for at tilgå elementer på siden, inklusiv statusbar, window frame og lign.

Robust networking: gør det muligt at kalde hvilket som helst type endpoint og udveksle data.

Flexible data support: LINQ query API understøttelse (se evt min LINQ artikel om dette emne).

XAML og samarbejde imellem design og udvikling.

Med hensyn til samarbejde imellem designere og udviklere består det i at der kommer en række værktøjer som er målrettet begge faggrupper, således at de kan arbejde på de samme projekter.

Expression Studio er til designere og indeholder værktøjer til at designe komponenter og arbejde med grafik, medier og endcoding - som hedder Expression Design, Blend og Media Encoder.

Cider er tilsvarende tilsigtet udviklere, således at de kan arbejde lidt videre med komponenterne i forbindelse med integration.

Den underliggende teknologi eller det underliggende sprog om man vil er XAML, som du kan læse mere om her. Kort fortalt er det et XML baseret sprog til at udarbejde vector baseret grafik og animation, lidt i stil med Flash. Derved kan man faktisk læse koden og ændre i den manuelt, men derudover er der som nævnt flere forskellige værktøjer på vej, sådan at man kan arbejde med det på et noget højere abstraktionsniveau som vi er vant til.

Tags: ,

Who am I?

My name is Christian Holm Diget, and I work as an independent consultant, in Denmark, where I write code, give advice on architecture and help with training. On the side I get to do a bit of speaking and help with miscellaneous community events.

Some of my primary focus areas are code quality, programming languages and using new technologies to provide value.

Microsoft Certified Professional Developer

Microsoft Most Valuable Professional

Month List

bedava tv izle