Repository design med LINQ – querying

by DotNetNerd 23. May 2009 18:38

Linq implementationer rettet imod databaser har gjort der nemt tilgængeligt at anvende lazy loading og at opbygge querys via komposition. “With great power comes great responsibility” fristes jeg til at skrive, da den meget integrerede brug af lazy loading gør at man skal huske selv at overveje hvornår querys skal omsættes til SQL og afvikles imod databasen. Det har udviklet sig til et best practice råd i MVChvor det direkte bryder med MVC mønstret idet man flytter logik til viewet – hvilket naturligvis kan være et lige så stort problem i andre framework.

I forlængelse af diskussionen omkring hvornår querys afvikles giver Linq anledning til at overveje hvordan man vil indkapsle sine querys? Den før omtalte Repository is dead: Long live repositoryblogpost omhandler netop diskussionen om man skal have en metode pr query eller om selve filtreringen er et argument der passes til metoder som T FindOne(Expression<Func<T, bool>> expression). Kort og sagt med andre ord er argumenterne for hver indkapsling vs Open Close Principle.

Indkapsling og dermed også genbrug af querys anser jeg ihvertflad som vigtigt, men der er andre måder at gøre det på end ved at lave et repository med “en metode pr. query”. Den første tanke er tit at man kan lave en service ovenpå sine repositories som indeholder querylogikken. Det vil imidlertid betyde at en sådan service blot bliver et gennemstillingslag for simple querys – og det er kode jeg ikke kender nogen der synes er sjovt at skrive.

Filtre som extention methods en elegant måde at skrive querys der kan genanvendes og skabes via komposition ved hjælp af piping f,eks new Repository<Customer>().FindAll().WithAddress(adr).WithNumberOfChildren(2); Som altid er der imidlertid “no such thing as a free dinner”, da det ikke sikrer at querys bliver afviklet. Her er min konklusion indtil videre at jeg vil vise tilbage til den tidligere nævnte best practice, og lade det være udviklerens ansvar.

 

Tags:

Comments (1) -

DotNetNerd
DotNetNerd
6/20/2009 9:36:38 PM #

I am thinking about it, but starting out my thought was to write for a Danish audience. I have had a few people address me on the matter though, so I might start writing in english soon. Thanks for your interest Smile

Who am I?

My name is Christian Holm Diget, and I work as an independent consultant, in Denmark, where I write code, give advice on architecture and help with training. On the side I get to do a bit of speaking and help with miscellaneous community events.

Some of my primary focus areas are code quality, programming languages and using new technologies to provide value.

Microsoft Certified Professional Developer

Microsoft Most Valuable Professional

Month List

halk tv